Στις 17/3/2021 η δημοτική κίνηση “Άνω-Κάτω στο Καλαμάκι” υπέβαλε στη δημοτική αρχή του Αλίμου την πρόταση για τη μεταφορά από το Επιγραφικό Μουσείο του πρωτοτύπου ή πιστού αντιγράφου της μαρμάρινης στήλης με την επιγραφή που ανακαλύφθηκε πριν από 100 χρόνια, και από τότε αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «Δημοτικό Ψήφισμα Αλιμουσίων» προκειμένου να εκτεθεί σε χώρο επισκέψιμο από πολίτες και μαθητές σχολείων ενώ παράλληλα να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις-ομιλίες από αρχαιολόγους.

Η στήλη που είχε ανακαλυφθεί 100 χρόνια πριν, χρονολογείται περί το 330-325 π.Χ. και είναι το μοναδικό δημοτικό ψήφισμα του αρχαίου Δήμου Αλιμουσίων που έχει βρεθεί. Η σημασία του ψηφίσματος αυτού, όπως και κάθε ψηφίσματος στην αρχαιότητα, έγκειται στο γεγονός ότι είναι «Δημοτικό» των «Αλιμουσίων», δηλαδή απόφαση λαϊκής συνέλευσης, και όχι ένα απλό έγγραφο της τότε Διοίκησης ή άλλου οργάνου. Μάλιστα μέσω της  επιγραφής αυτής επιβεβαιώθηκε και η ταύτιση του αρχαίου δήμου Αλιμούντος με την σημερινή περιοχή του Δήμου Αλίμου.

Αναλυτικά η πρόταση/αίτηση προς τη δημοτική αρχή Αλίμου:

Προς

  1. Τον Δήμαρχο Αλίμου, κ. Ανδρέα Κονδύλη
  2. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στέφανο Διαμαντή

Κύριοι,

Η Δημοτική Κίνησή μας, στο πλαίσιο της ενεργής παρουσίας της στη ζωή της πόλης μας και σταθερά προσανατολισμένη στον Πολιτισμό, υποβάλλει την παρούσα αίτηση και ζητά να συμπεριληφθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό, στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη από αυτό σχετικής απόφασης υλοποίησής της.
Πριν από εκατό (100) χρόνια, στις αρχές του 1921, κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή της παραλιακής λεωφόρου (σήμερα Ποσειδώνος), στον χώρο του τότε Αεροδρομίου Ελληνικού, απέναντι από το ακρωτήριο του Αγίου Κοσμά, ανευρέθη μαρμάρινη στήλη με επιγραφή, η οποία από τότε αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «Δημοτικό Ψήφισμα Αλιμουσίων».
Η δημοσίευσή της έγινε από τον Ολλανδό αρχαιολόγο/επιγραφολόγοJ. J. E. Hondius στο “TheAnnualoftheBritishSchoolofAthens”, No. XXIV (1919-1921), London, μετίτλο “A new inscription of the deme Halimous”. Η στήλη χρονολογείται περί το 330-325 π.Χ. και είναι το μοναδικό δημοτικό ψήφισμα του αρχαίου Δήμου Αλιμουσίων που έχει βρεθεί. Η σημασία του ψηφίσματος αυτού, όπως και κάθε ψηφίσματος στην αρχαιότητα, έγκειται στο γεγονός ότι είναι «Δημοτικό» των «Αλιμουσίων», δηλαδή απόφαση λαϊκής συνέλευσης, και όχι ένα απλό έγγραφο της τότε Διοίκησης ή άλλου οργάνου. Κατά την αρχαιολόγο Ελ. Γιαννοπούλου-Κονσολάκη (“Γλυφάδα, Ιστορικό παρελθόν και μνημεία”, 1990): «Τα ψηφίσματα είναι είδος δημοσίων εγγράφων των αρχαίων, που περιέχουν τις αποφάσεις του δήμου για διάφορα θέματα. Για να πληροφορηθούν όλοι το περιεχόμενό τους χαράζονταν σε λίθινες στήλες, που στήνονταν σε πολυσύχναστους τόπους στο κέντρο της πόλης. Επομένως κατά κανόνα, ένας χώρος όπου βρίσκονται πολλά ψηφίσματα, είναι βέβαιο ότι αποτελεί το επίκεντρο του αρχαίου Δήμου» (βλ. αντιγραφή του, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ, 2019, του Αρ. Θωμόπουλου), ώστε να τα διαβάζουν όλοι ή να ακούνε το περιεχόμενό τους και οι μη γνωρίζοντες ανάγνωση. Πολύ σημαντικό επίσης για τον Δήμο μας είναι ότι μέσω της ανακάλυψης της επιγραφής αυτής επιβεβαιώθηκε με ασφάλεια η ταύτιση του αρχαίου δήμου Αλιμούντος με την περιοχή του Δήμου μας (βλ. Κων. Καζά-Παπαγεωργίου, «Άλιμος, Όψεις της Ιστορίας και της Πόλης», 2006).
Το κείμενο της επιγραφής- ψηφίσματος είναι το ακόλουθο:

«Θ ε ο ί.
Θεόφιλος είπεν. επειδ-
ή Χαρίσανδρος καλώς κ-
αι φιλοτίμως επεμελή-
(θ)η των ουσιών υπέρ του
δημάρχου Ισχυρίου, ελ-
ομένων αυτόν των δημο-
τών και τας ιεροποιία-
ς όσας οι δημόταιπροσ-
έταξαν, εψηφίσθαιΑλι-
μουσίοις. επαινέσαι Χ-
αρίσανδρονΧαρισιάδ-
[ο]υ και στεφανώσαιαυτ-
{ό}ν χρυσώιστεφάνωιαπ-
ό πεντακοσίων δραχμώ-
ν αρετής ένεκα και δικ-
αιοσύνης της εις τους δ-
ημότας. αναγράψαι δε τ-
ό ψήφισμα τον δήμαρχο-
ν Κύβερνιν εις τα κοιν-
ά γραμματεία και εν στ-
ήλειλιθίνει και στήσ-
αι εν τω Διονυσίωι»

Ενόψει όλων αυτών, υποβάλλουμε την παρούσα αίτηση και ζητούμε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ανεύρεση της σημαντικής αυτής στήλης-επιγραφής για τον Δήμο μας, να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για:
Α) την υποβολή από τον Δήμο μας αίτησης προς το Επιγραφικό Μουσείο, όπου βρίσκεται με αριθμό εκθέματος 12560, για την παραχώρηση της στήλης τουλάχιστον για διάστημα έξη μηνών, με δήλωση και δέσμευση του Δήμου μας ότι θα λάβει όλα τα μέτρα φύλαξης και ασφάλειας που θα υποδειχθούν από το Μουσείο και ότι θα τηρήσει όλους τους λοιπούς όρους της υπηρεσίας.
Β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η πρακτική που ακολουθεί το Μουσείο δεν επιτρέπει τη μετακίνηση του εκθέματος αυτού, να υποβληθεί αίτηση ώστε από το Επιγραφικό Μουσείο να εκδοθεί αντίγραφό του από εκμαγείο, το οποίο θα γίνει δικό μας με δαπάνη του Δήμου μας και θα εκτίθεται για πάντα π.χ. στην είσοδο του Δημαρχείου.
Γ) Την έκθεση -είτε του πρωτότυπου είτε του αντιγράφου- σε δημοτικό χώρο π.χ. για το Κάτω Καλαμάκι στην αίθουσα Κάρολος Κουν, για το Άνω Καλαμάκι στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, με σκοπό την επίσκεψη σε αυτόν από το ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς και από τους μαθητές/μαθήτριες των Σχολείων του Δήμου μας, σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Νομίζουμε ότι ο κατάλληλος χρόνος για παραχώρηση και έκθεση είναι Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, ώστε να έχει γίνει ο εμβολιασμός των πολιτών και μαθητών αλλά και να έχουν ίσως ολοκληρωθεί οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης,
Δ) Τη διοργάνωση ομιλιών από αρχαιολόγο/ους για την ανάδειξη της σημασίας του δημοτικού ψηφίσματος Αλιμουσίων καθώς και συζητήσεων με το κοινό,
Ε) Την υλοποίηση όποιας άλλης κατάλληλης ιδέας θα έχει και θα προσθέσει ο Δήμαρχος, η Διοίκηση του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τέλος, ζητούμε, όπως κατά τη συζήτηση της παρούσας αίτησής μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μας προσκαλέσετε ώστε εκπρόσωπος της Κίνησής μας αναπτύξει το θέμα, κατά τον τρόπο που θα γίνει η συνεδρίαση, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναμένουμε ότι η αποδοχή της αίτησή μας από το Δημοτικό Συμβούλιο, τιμώντας την εκατονταετηρίδα από την ανεύρεση του ψηφίσματος, θα αναδείξει τη μακραίωνη Ιστορία του Αλίμου και θα συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Σας ευχαριστούμε,

Για τη Δημοτική Κίνηση Αλίμου
«ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι»
Η Συντονίστρια
Ναταλία Σερέτη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here