εργασία

Επικουρική ασφάλιση: Κεφαλαιοποιητική και ανεύθυνη

Σε αυτό το νέο πλαίσιο λοιπόν, η επικουρική ασφάλιση όλων των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας μετά την 1-1-2022 ανατίθεται σε νέο φορέα ο οποίος θα έχει το δικαίωμα «να συνάπτει συμβάσεις διαχείρισης...

Ο (Sir) Χριστόφορος Πισσαρίδης, η Θεωρία αναζήτησης τριβών και η εφαρμογή της στη Ελλάδα

Το Βραβείο Νόμπελ, απονέμεται ετήσια και διεθνώς σε μια σειρά από κατηγορίες, σε αναγνώριση των πολιτισμικών ή και επιστημονικών επιτευγμάτων. Επιτευγμάτων, που συνεισφέρουν στο οικουμενικό καλό, στο συνολικό όφελος, στην παγκόσμια ανακούφιση προβλημάτων, στη βελτίωση...

Τι συμβαίνει με τις εκλογές των εκπαιδευτικών;

Με “Ηλεκτρονική ψηφοφορία” οι εκλογές αιρετών μελών για υπηρεσιακά συμβούλια αποφασίζει (και διατάζει) το Υπουργείο Παιδείας