περιβάλλον

  1 βαθμός C [1]

  Ήμασταν, λέει, σ’ ένα καφενείο φανταστικό, του ονείρου, για να ψηφίσουμε. Γέροντες στοχαστικοί και μαυροφορεμένες γερόντισσες αποτελούσαν την εφορευτική επιτροπή. Αμίλητοι, μαντήλια εκάλυπταν το στόμα όλων μας. Περιμέναμε τη σειρά μας και όταν φτάναμε στους καταλόγους διαγράφαμε με μαύρο μελάνι...

Ηλιακό Χωριό: Μία καινοτόμος προσπάθεια που δυστυχώς ναυάγησε…

Τι είναι και πού βρίσκεται; Πρόκειται για ένα οικιστικό συγκρότημα “ηλιακών” κατοικιών, το οποίο έχει κατασκευαστεί στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πεύκης (περίπου 18 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας)....

Περιοχές NATURA : Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους προστατευόμενες από ισχυρή νομοθεσία

Πάνω από 26.000 προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο της χερσαίας επιφάνειας της Ε.Ε προστατεύονται μέσω ισχυρής νομοθεσίας στo πλαίσιo προσπάθειας διατήρησης και αύξησης των πληθυσμών αυτόχθονων ειδών πανίδας και χλωρίδας...

Η ανακύκλωση και η επανάχρηση

Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ανακύκλωση, αν πρώτα δε  μιλήσουμε για την επανάχρηση. Σύντομη ιστορική αναδρομή Στα χωριά, μέχρι και πολλά χρόνια μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, σκουπίδια δεν υπήρχαν. Τα υπολείμματα του καθημερινού τραπεζιού δίνονταν...

Κλιματική αλλαγή: Μία πραγματικότητα που χρήζει δράσεων μετριασμού σε πολλαπλά επίπεδα

Η δημιουργία «πράσινων» κοινωνιών και κοινωνιών με κλιματική ουδετερότητα θα αποτελούν απαίτηση των ίδιων των πολιτών και όχι αποκλειστικά και μόνο η διατύπωση προτάσεων ή το αποτέλεσμα μονομερής εφαρμογής δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.