Πάνω από 26.000 προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο της χερσαίας επιφάνειας της Ε.Ε προστατεύονται μέσω ισχυρής νομοθεσίας στo πλαίσιo προσπάθειας διατήρησης και αύξησης των πληθυσμών αυτόχθονων ειδών πανίδας και χλωρίδας καθώς και η προστασία συγκεκριμένων οικοτόπων. Αποτελούν μια ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη και περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, φροντίζοντας παράλληλα για την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και προστασίας της φύσης. Με μία λακωνική φράση μπορεί να ειπωθεί ότι: «αποτελούν την καρδιά της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη προάγοντας την απόλυτη ισορροπία μεταξύ φύσης και ανθρώπινης δραστηριότητας».

Η βασική στοχοθεσία στο πλαίσιο προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών, δημιουργώντας ένα δίκτυο περιοχών, είναι:

  1.    να αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά κάποια είδη ή να καταστρέψουν τους οικοτόπους για τους οποίους χαρακτηρίζεται μια περιοχή
  2.    να λαμβάνονται θετικά μέτρα για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους.

Στη χώρα μας στο δίκτυο των περιοχών Natura εντάσσονται 446 περιοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 28% της χερσαίας έκτασης και το 20% των θαλάσσιων περιοχών), προστατεύοντας 299 είδη φυτών και ζώων, 128 είδη πουλιών και 89 διαφορετικούς τύπους οικοτόπων. Περίπου 1.200 είδη φυτών και 4.οοο είδη ζώων εντοπίζονται μόνο στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, τα πιο πολύτιμα και ευαίσθητα χαρακτηριστικά της ελληνικής φύσης προστατεύονται δημιουργώντας μια ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη και περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον μια πραγματικότητα που εκτός των λοιπών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία κλπ) απειλεί και τις συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως μέσω της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η πλήρης καταγραφή της κατάστασης στη σημερινή χρονική περίοδο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία προστασίας των περιοχών αυτών αλλά και τη λήψη μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό της καταγραφής και μέσω του προγράμματος  LIFE-IP 4 NATURA διοργανώνεται φωτογραφικός διαγωνισμός, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργική καταγραφή των περιοχών Natura της χώρας μας και μέσω αυτών των φωτογραφιών  θα γίνει ευρύτερα γνωστή η ομορφιά και η σημασία των περιοχών Natura. Ο διαγωνισμός διαρκεί μέχρι τα τέλη Απριλίου και για τους νικητές προβλέπονται ιδιαίτερα δώρα φωτογραφικού εξοπλισμού. Και επειδή «Μια καλή φωτογραφία σημαίνει να ξέρεις πού να σταθείς»  ας σταθούμε στην αποτύπωση αυτών των ιδιαίτερων για την χώρα μας περιοχών αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά και τον πλούτο της χώρα μας σε μία ιδιαίτερη πανδημική περίοδο που όλοι το έχουμε ανάγκη…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here