Ετικέτα: κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Μία πραγματικότητα που χρήζει δράσεων μετριασμού σε πολλαπλά επίπεδα

Η δημιουργία «πράσινων» κοινωνιών και κοινωνιών με κλιματική ουδετερότητα θα αποτελούν απαίτηση των ίδιων των πολιτών και όχι αποκλειστικά και μόνο η διατύπωση προτάσεων ή το αποτέλεσμα μονομερής εφαρμογής δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.