Ετικέτα: Natura

Περιοχές NATURA : Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους προστατευόμενες από ισχυρή νομοθεσία

Πάνω από 26.000 προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο της χερσαίας επιφάνειας της Ε.Ε προστατεύονται μέσω ισχυρής νομοθεσίας στo πλαίσιo προσπάθειας διατήρησης και αύξησης των πληθυσμών αυτόχθονων ειδών πανίδας και χλωρίδας...